top of page

Brugergruppen:

Brugergruppen består af såvel beboere som daggæster. Huset rummer 12 lejligheder med plads til 12 beboere som har hver deres lejlighed af varierende størrelse udover adgang til forskellige fælles- og servicearealer. Daggæsterne er visiteret til at modtage et dagtilbud af forskellig størrelse og kommer hertil fra to til syv dage ugentligt.

Man visiteres til Lindehuset af sin hjemkommunes visitator. Forudsætningen for at blive bevilliget tilbud på Lindehuset er forskellige støttebehov. Dette kan variere fra almindelig social kontakt, for at man ikke skal isolere sig, til støtte af mere praktisk karakter. Er du som bruger eller pårørende interesseret i at høre mere eller få hjælp til processen, er du velkommen til at kontakte direktør Jens Rasmussen på tlf 2921 8188 eller via mail: jens@lindehuset.com

De fleste af vores brugere er visiteret hertil fordi deres behov for støtte udspringer af problemer der opstår i forlængelse af en sindslidelse. Vi er godkendt til denne målgruppe for brugere fra 18 år og opefter.

Personalegruppen består af otte faste medarbejdere: en direktør, en køkkenchef, en sygeplejerske, en ergoterapeut og fem social-og sundhedsassistenter. 3 social- og tre sundhedsassistenter og vores ergoteapeut har yderligere en 5-årig narrativ og systemisk psykoterapeut-uddannelse. De sidste 2 social- og sundhedsassistenter er uddannet som supervisors. Vores sygeplejerske har en psykiatrisk specialuddannelse.

I 2019 kunne 2 af vores social- og sundhedsassistenter supplere deres psykoterapeutuddannelse med en étårig videreuddannelse som narrativ misbrugskonsulent.

 

Bestyrelse

Husets bestyrelse består af:

Per Jørgensen, Formand, Advokatselskabet Per Jørgensen

Kamma Lauenborg, Sindrepræsentant

Kim Balsløv, special læge i psykiatri, retspsykiatriske afd. Middelfart, OUH.

Lise Zia, brugerrepræsentant, Udpeget af brugerne på Lindehuset.

Henriette Voigt Knudsen, personalerepræsentant, Udpeget af personalet på Lindehuset.

 

og ledelsen:

Jens Rasmussen, Adm. Direktør, Lindehuset. Tlf.nr 29218188/24455281

mail: jens@lindehuset.com

-Har de bedste beboere og DC-gæster.

-Det bedst uddannede personale.

-Det bedste og billigste tilbud.

- De bedste tilgange til brugerne.

bottom of page